Privacybeleid

Glasdon Europe SARL is toegewijd aan het beschermen van onze klantgegevens en neemt deze verantwoordelijkheid m.b.t. de beveiliging van klantgegevens erg serieus. We willen dat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer u gebruikt maakt van onze website – www.glasdon.com (verder in dit Beleid verwezen als de ‘Website’).

Wat dit Beleid omvat

We doen er alles aan om het juiste te doen wanneer het gaat over hoe we uw persoonsgegevens, verzamelen, gebruiken en beschermen. Daarom hebben we dit Privacybeleid (het ‘Beleid’) opgesteld om u te helpen te begrijpen:

 • welke persoonsgegevens we over u verzamelen;
 • waarom we deze persoonsgegevens verzamelen;
 • hoe we uw persoonsgegevens verwerken;
 • met wie we uw persoonsgegevens mogelijk delen;
 • hoe we de persoonsgegevens die u ons heeft toevertrouwd beschermen.

Door onze Website te bezoeken en te gebruiken, geeft u toestemming en gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens door ons in overeenstemming met dit Beleid.

De Website en haar webpagina’s worden beheerd door Glasdon Europe SARL, een bedrijf dat geregistreerd is in Frankrijk. Ons geregistreerde kantoor is 7 allée de la Briqueterie, 59493 Villeneuve d'Ascq, Frankrijk. Ons bedrijfsregistratienummer is 556815-7688. Ons BTW-registratienummer is SE556815768801.

Glasdon Europe SARL wordt in dit Beleid aangeduid als ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’.

Voor het doel van dit Beleid, verwijzen we met ‘u’ en ‘uw’ naar een gebruiker van de Website en/of een klant die een dienst of product uit ons brede portfolio afneemt.

1. Verzamelen van uw persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens over u wanneer u:

 1. een van onze producten of diensten (‘Producten’) aankoopt;
 2. ons contacteert via onze Website, bijvoorbeeld om een offerte aan te vragen of te verbinden via Live Chat;
 3. ons offline contacteert, bijvoorbeeld via telefoon, tekstbericht (SMS), post, fax of e-mail;
 4. interactie met ons heeft via sociale media zoals Facebook en Twitter;
 5. klantenfeedback naar ons stuurt of enquêtes invult;
 6. abonneert op nieuwsbrieven, publicaties of andere kanalen;
 7. zich aanmeldt voor vacatures.

De persoonsgegevens die we op bovenstaande manier verzamelen omvatten mogelijk uw:

 1. naam;
 2. functie;
 3. adres en postcode;
 4. e-mailadres;
 5. telefoon- en faxnummer;
 6. bedrijfsnaam;
 7. bedrijfsadres (inclusief factuur- en leveringsadressen indien van toepassing);
 8. gegevens van uw gebruikersaccount, indien van toepassing.

Er kunnen zich gevallen voordoen waarbij u ons informatie verstrekt die geclassificeerd wordt als ‘persoonsgegevens van een speciale categorie’ (een voorbeeld hiervan is wanneer u ons speciale instructies geeft met betrekking tot de levering van een Product omdat u een handicap heeft). We verwerken dergelijke gegevens alleen met het doel om de Producten te kunnen leveren (bijvoorbeeld het effectueren van de levering) en in overeenstemming met de vereisten van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt zelf beslissen of u deze gegevens aan ons wenst te verstrekken.

Indien u ons persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot een andere persoon wanneer u een Product bestelt, dan bevestigd u dat u de toestemming of volmacht heeft van die andere persoon om zijn/haar persoonsgegevens met ons te delen.

Het is mogelijk dat we de communicatie met u (zoals via e-mail en Live Chat) monitoren om de kwaliteit van onze klantenservice te garanderen en de training van personeel en activiteiten ter preventie van fraude/overeenstemming met de wet te ondersteunen en mogelijk te maken.

Indien u content op onze sociale media-pagina's plaatst, zal deze content onderworpen zijn aan het beleid dat wordt gehanteerd door deze websites. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over dit beleid en dat u uzelf vertrouwd moet maken met de inhoud van hun beleid voor u uw content publiceert.

2. Gebruik van uw persoonsgegevens

We verzamelen mogelijk persoonsgegevens over u zodat we:

 1. de diensten op onze Website goed kunnen weergeven;
 2. onze overeenkomst met u m.b.t. de Producten die u aangekocht heeft kunnen vervullen, alsook uw aankopen kunnen verwerken en betalingen kunnen ontvangen;
 3. uw aankoopvoorkeuren kunnen analyseren (bijvoorbeeld markt-, klant- en productanalyse) om u van een gepersonaliseerde ervaring te kunnen voorzien op onze Website en u en andere klanten van relevante informatie kunnen voorzien via onze marketingprogramma’s;
 4. persoonsgegevens kunnen verzamelen om onderzoek, statistische- en gedragsanalyse te verrichten;
 5. kunnen antwoorden op vragen, terugbetalingsverzoeken of vragen m.b.t. uw bestelling;
 6. u van gepersonaliseerde informatie kunnen voorzien wanneer we u op de hoogte brengen over Producten die u mogelijk interesseren. Een voorbeeldsituatie is wanneer u een Product gekocht hebt en we u een gerelateerd Product aanbieden voor een lagere prijs;
 7. beveiligingscontroles kunnen uitvoeren en frauduleuze activiteiten kunnen detecteren en/of voorkomen.

We zullen uw persoonsgegevens enkel in de bovenstaande gevallen gebruiken waar dit wordt toegestaan door de wet en waar:

 1. we uw persoonsgegevens moeten gebruiken om een contract dat we met u hebben afgesloten uit te voeren;
 2. we uw persoonsgegevens moeten gebruiken om in overeenstemming te zijn met onze juridische en reglementaire verplichtingen;
 3. u ons toestemming gegeven heeft om uw persoonsgegevens te gebruiken (wanneer we expliciete toestemming nodig hebben, zullen we dit aan u vragen);
 4. het redelijkerwijs noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te gebruiken om te voldoen aan eender welke juridische verplichten waaraan we onderworpen zijn ter uitvoering van een contract dat we met u hebben afgesloten;
 5. we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor het legitieme belang van de verbetering van onze Website ten behoeve van u en andere klanten waaraan we Producten aanbieden.

Marketing

We zenden u graag informatie per post, e-mail, telefoon of anderszins over onze Producten en speciale aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn.

Indien u ons hiervoor toestemming geeft via onze Website, zullen we u van informatie voorzien over producten die worden verkocht door Glasdon Europe SARL.

We sturen u enkel marketingberichten wanneer u het relevante toestemmingselectievakje aanvinkt wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt. Indien u toestemming hebt gegeven om dergelijke marketing van ons te ontvangen, kunt u zich steeds op elk moment hiervoor afmelden. Raadpleeg sectie 4 van dit beleid voor meer informatie over hoe u zich kunt uitschrijven voor onze mailinglijst(en).

Betalingsdetails

We bewaren geen gegevens over de betaalkaart die u ons verstrekt wanneer u een van onze Producten bestelt. Alle betalingsgegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard door de betreffende externe betalingsprovider (bijvoorbeeld Worldpay of PayPal). Links naar het privacybeleid van externe betalingsproviders zijn beschikbaar voorafgaand aan de voltooiing van uw aankooptransactie.

3. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

We delen mogelijk uw persoonsgegevens met de volgende derde partijen die deze kunnen gebruiken voor dezelfde doeleinden uitgezet in sectie 2 van dit Beleid:

 1. aan andere bedrijven van de Glasdon Group of Companies, inclusief ons moederbedrijf Glasdon Group Limited (maar enkel waar deze is gevestigd in de Europese Economische Ruimte - dit betekent alle EU-landen alsook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) (‘EER’);
 2. aan werknemers en commerciële agenten van de Glasdon Group of Companies en andere derde partijen, waarbij sommige zich buiten de EER bevinden, om rekeningen en producten die zijn aangeboden door de Glasdon Group of Companies worden aangeboden, nu of in de toekomst, te beheren;
 3. aan vertrouwde derde partijen die ons voorzien van kritische technologische ondersteuning die ons in staat stelt om rekeningen en alle aan u geleverde Producten te beheren. Voorbeelden zijn onze webhostingproviders, onze e-mailproviders, onze commerciële systeemproviders en onze betalingsgateway en -serviceproviders. Persoonsgegevens worden mogelijk opgeslagen op servers in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten;
 4. aan vertrouwde externe logistieke- en bezorgingsleveranciers die in opdracht van ons Producten aan u leveren;
 5. aan vertrouwde commerciële agenten die in onze naam uw gegevens profileren zodat we de Producten die we aanbieden kunnen aanpassen aan uw specifieke behoeften;
 6. aan iedereen aan wie we onze rechten en plichten overdragen op grond van de overeenkomst die we met u gesloten hebben om Producten te leveren;
 7. als we op grond van de wet daartoe verplicht zijn, of als de wet ons daartoe in staat stelt.

We delen uw persoonsgegevens mogelijk ook met derde partijen om te voldoen aan onze juridische en reglementaire verplichtingen.

We verkopen uw persoonsgegevens niet door aan eender welke derde partij voor marketing of commerciële doeleinden, nu of in de toekomst.

4. Hoe kan ik mijn naam laten verwijderen op de mailinglijst(en) van www.glasdon.com?

Indien u zich heeft aangemeld voor onze mailinglijst(en) en niet langer onze elektronische nieuwsbrief of andere reguliere promotionele communicatie wilt ontvangen, kunt u ervoor kiezen dergelijke berichten niet langer te ontvangen door de instructies die terug te vinden zijn in elke communicatie te volgen. U kunt uzelf ook afmelden door:

 1. te schrijven naar onze AVG-Eigenaar onder vermelding van ‘beveiliging- en privacyonderzoek’ bij Glasdon Europe SARL, 7 allée de la Briqueterie, 59493 Villeneuve d'Ascq, Frankrijk;
 2. te bellen met onze AVG-Eigenaar op het nummer 0800 288 1212;
 3. via e-mail: privacypolicy@glasdon.com

Houd er rekening mee dat u mogelijk nog steeds berichten van ons ontvangt totdat wij de mogelijkheid hebben gehad om uw verzoek te verwerken.

5. Hoe we uw persoonsgegevens veilig houden

Om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben wij een beleid en procedures opgesteld om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot uw persoonsgegevens, dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op een veilige en betrouwbare manier en dat alle systemen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens beschikken over de nodige veiligheidsmaatregelen.

Houd er rekening mee dat het internet geen veilig medium is en we de veiligheid van de gegevens die u online verstrekt niet kunnen garanderen. U aanvaardt de inherente veiligheidsrisico's van het verstrekken van informatie en het online handelen via het internet en u zal ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk houden voor eender welke inbreuken op uw gegevensbeschermingsrechten die zijn toe te schrijven aan de overdracht van uw persoonsgegevens via het internet.

6. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren.

7. Uw rechten

U kunt de onderstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld in sectie 13 van dit Beleid of door onze AVG-Eigenaar te bellen op het nummer 0800 288 1212.

Het recht van toegang tot de persoonsgegevens die we over u bewaren

U kunt op elk moment contact met ons opnemen om de persoonsgegevens die we over u bewaren in te kijken, te vragen waarom we over deze persoonsgegevens beschikken en te vragen waar en hoe we deze persoonsgegevens verkregen hebben. Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, zullen we binnen een redelijke termijn antwoorden (en in elk geval niet langer dan 30 dagen vanaf de datum van uw aanvraag). Neem contact op met onze AVG-Eigenaar of e-mail ons via privacypolicy@glasdon.com om uw persoonsgegevens in te zien.

Het recht om de persoonsgegevens die we over u bewaren te corrigeren en te actualiseren Indien de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld verouderd, onvolledig of onjuist zijn, dan kunt u ons hiervan op de hoogte brengen en zullen we ervoor zorgen dat deze worden bijgewerkt. Indien u zich zorgen maakt dat een van de persoonsgegevens die we over u hebben, mogelijk niet correct is en dit gegeven zelf niet kunt wijzigen, neem dan contact op met onze AVG-Eigenaar of stuur een e-mail naar privacypolicy@glasdon.com.

Het recht om uw persoonsgegevens te wissen

Indien u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet langer zouden moeten gebruiken of dat we niet het recht hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken, dan kunt u ons vragen om de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben te wissen. Wanneer we uw verzoek ontvangen, zullen we bevestigen of de gegevens zijn verwijderd of u vertellen waarom deze niet verwijderd kunnen worden. Neem contact op met onze AVG-Eigenaar of stuur een e-mail naar privacypolicy@glasdon.com met het verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te verzoeken dat wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij contact met u opnemen om u te laten weten of we in staat zijn hieraan te voldoen of dat we de gegronde redenen hebben om door te gaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, kunnen we uw persoonsgegevens mogelijk verder bewaren om te voldoen aan uw andere rechten of onze wettelijke verplichtingen. Neem contact op met onze AVG-Eigenaar of stuur een e-mail naar privacypolicy@glasdon.com om te verzoeken dat we stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Het recht om ons te vragen u niet langer te contacteren met directe marketing

U hebt het recht om ons te verzoeken dat we u niet langer contacteren met directe marketing. Verdere details hierover zijn te vinden in sectie 4 van dit Beleid.

Het recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan een andere gegevensbeheerder. Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, zullen wij deze uitvoeren in de mate dat dit mogelijk is. Neem contact op met onze AVG-Eigenaar of stuur een e-mail naar privacypolicy@glasdon.com om ons te verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.

8. Cookies & andere soortgelijke technologieën

Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, raadpleeg ons beleid inzake cookies en andere soortgelijke technologieën.

Door onze website en of onze diensten te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons beleid inzake cookies en andere soortgelijke technologieën.

9. IP-adres

Uw browser genereert ook andere informatie, waaronder de taal waarin de Website wordt weergegeven en uw internetprotocoladres (IP-adres). Een IP-adres is een reeks nummers die wordt toegewezen aan uw computer (of een ander elektronisch apparaat) tijdens een browsersessie telkens wanneer u zich via uw internetprovider of uw netwerk op het internet aanmeldt (als u bijvoorbeeld het internet bezoekt via een computer op het werk).

Uw IP-adres wordt automatisch geregistreerd door onze servers en gebruikt om verkeersgegevens te verzamelen over bezoekers van onze website. We gebruiken uw IP-adres ook om problemen met onze servers te diagnosticeren, onze Website te beheren en ons te helpen het ontwerp en de lay-out van onze Website verder te ontwikkelen.

Wij gebruiken uw IP-adres niet om u persoonlijk te identificeren of om persoonsgegevens te bewaren, hoewel we het wel gebruiken (via vertrouwde software van derden) om uw geografische locatie te bepalen, uitsluitend om u naar de relevante website binnen de Glasdon Group of Companies door te verwijzen.

10. Overige websites

Houd er rekening mee dat onze website links naar andere websites kan bevatten die via onze website toegankelijk zijn. Deze websites vallen buiten onze controle en vallen niet onder dit Beleid.

Indien u andere websites bezoekt via links op onze website, zijn wij niet verantwoordelijk voor hun gegevensbeleid en -procedures of de inhoud van deze gekoppelde websites.

Wij onderschrijven of anderszins aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van derden of de algemene voorwaarden of het beleid van derden.

11. Anti-spambeleid

Wat is spam?

Spam, ook wel bekend als een ongewenste e-mail, is een ongevraagd en ongewenst commercieel e-mailbericht, meestal verzonden in grote hoeveelheden. Ongevraagd betekent dat de ontvanger geen verifieerbare toestemming heeft gegeven voor het bericht dat naar hen is verzonden. In grote hoeveelheden betekent dat het bericht wordt verzonden als onderdeel van een grotere verzameling berichten, die allemaal inhoudelijk identiek zijn. De term ‘spammen’ verwijst naar het verzenden, distribueren of afleveren van ongewenste commerciële e-mailcorrespondentie, doorgaans in massale hoeveelheden, via elektronische communicatiemiddelen.

Maatregelen om spam te voorkomen

Wij nemen de volgende maatregelen om spam te voorkomen:

 1. we gebruiken geen e-mailadressen die gekopieerd of geplakt zijn van op het internet, of op enige andere manier op dubieuze wijze zijn verkregen;
 2. we beschikken niet over een abonnementsformulier dat gebruikers inschrijft op een niet-gerelateerde lijst;
 3. we sturen geen niet-gerelateerde aanbiedingen of niet-gerelateerde inhoud naar onze ontvangers op onze nieuwsbrieflijsten;
 4. we sturen geen e-mails naar mensen die hebben verzocht om van onze mailinglijsten te worden verwijderd.

12. E-mailpraktijken

We wijzigen de kopteksten van berichten niet op een manier die de herkomst van het bericht opzettelijk onduidelijk maakt.

Alle e-mail adressen waarvan de e-mail berichten niet bij de ontvanger aankomen worden verwijderd in alle mailinglijsten na minder dan 3 foutberichten.

Alle mailings beschikken over duidelijke en eenvoudige instructies om gebruikers in staat te stellen zich uit te schrijven voor toekomstige mailings en alle redelijke pogingen worden ondernomen om de verwijdering van een abonnee van de mailinglijst op verzoek uit te voeren.

Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, zijn alleen beschikbaar voor geautoriseerde werknemers en vertrouwde derde partijen die deze persoonsgegevens beheren met als doel contact te leggen met abonnees van onze mailinglijsten. We hebben een beveiligingsbeleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze mailinglijstgegevens beveiligd zijn tegen diefstal en misbruik.

Indien u een e-mail ontvangt waarvan u denkt dat het spam is die wordt verstuurd of verzonden namens de Glasdon Group of Companies, dan verzoeken we u om ons de details van de e-mail toe te sturen via het onderstaande e-mailadres en we zullen de kwestie dan onderzoeken.

Indien u vragen hebt over ons anti-spambeleid, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: privacypolicy@glasdon.com.

13. Contacteer ons

Indien u algemene vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, dan kunt u ons een e-mail sturen naar: privacypolicy@glasdon.com

U kunt ook schrijven naar onze AVG-Eigenaar met als vermelding ‘beveiliging- en privacyonderzoek’ via e-mail naar privacypolicy@glasdon.com of via de post naar Glasdon Europe SARL, 7 allée de la Briqueterie, 59493 Villeneuve d'Ascq, Frankrijk.

14. Wijzigingen aan het Beleid

Wij beoordelen ons Beleid op regelmatige basis. We kunnen dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U dient dit Beleid regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing is telkens u onze Website bezoekt.

Indien wij wijzigingen in dit Beleid hebben aangebracht die van invloed zijn op de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, zal een bijgewerkt Beleid op onze website worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld.

Indien u onze Website blijft gebruiken na eventuele wijzigingen, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

Dit Beleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

The Green Web Foundation