Nieuws

Actie ondernemen tegen voedselverspilling

Elk jaar wordt een derde van al de voor menselijke consumptie geproduceerde voeding verspild. Het is duidelijk dat we in actie moeten komen. Voedselverspilling heeft niet alleen negatieve milieueffecten, maar ook sociale en economische gevolgen. Wat kunnen we er aan doen?

voedselafval

Volgens de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties:

“verwijst voedselverspilling naar het weggooien van eetbare voeding door de detailhandel- en consumenten, meestal in ontwikkelde landen.”*


Dit kunnen alle eetbare producten of afvalproducten zijn die bedoeld zijn voor menselijke consumptie, maar weggegooid worden of waarvan de houdbaarheidsdatum verlopen is. Deze producten kunnen kan afkomstig zijn uit allerlei bronnen, zoals:

  • Heel goed eetbare bereide gerechten die niet opgegeten zijn.
  • Onverkochte voedingsproducten van lokale markten of andere verkooppunten, zoals levensmiddelen.
  • Afval van restaurants.
  • Snijrestend, zoals etensresten van het bereiden van gerechten in restaurants, cafetaria's of thuis; en bijproducten van het verwerken van voedsel en dranken.
  • Bijproducten van de industriële voedsel- en drankverwerking.

Wat is de impact van voedselverspilling?

Voedselverspilling heeft aanzienlijke wereldwijde economische, sociale gevolgen en natuurlijk ook voor het milieu.

Als we naar de economische effecten kijken, wordt er geschat dat voedselverspilling de wereldeconomie jaarlijks $936 miljard kost en voor de EU is dit meer dan € 143 miljard per jaar. Op sociaale niveau vindt voedselverspilling voornamelijk in ontwikkelde landen plaats waar het verlies minder opvalt. Wereldwijd gaat zo'n 25% van alle beschikbare calorieën verloren door voedselverspilling, met een enorme impact op de ontwikkelings- en lage inkomenslanden waar miljarden mensen moeite hebben om genoeg te eten te krijgen.

Er wordt geschat dat jaarlijks wereldwijd om en nabij een derde (1,6 miljard ton) van al de geproduceerde voedings wordt verloren of verspild.


Helaas zijn de schadelijkste effecten het meest voelbaar in het milieu. Volgens de Food Waste Index 2021 van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties staat voedselverspilling voor 8-10% van de totale broeikasgasemissies, een gevolg van de schadelijke effecten van stortplaatsen*. Zonder efficiënte afvalmethodes komt een groot percentage van voedselafval helaas op de stortplaats terecht, waar het gaat rotten. Een van de neveneffecten hiervan is de productie van methaan – een broeikasgas dat 25 keer schadelijker is dan kooldioxide en 80 keer meer warmte opwekt in de atmosfeer.

afbeelding van stortplaats

Wat wordt er gedaan?

Dus, met zulke milieugevolgen op het spel, wat doet de wereld aan dit probleem en, nog belangrijker, hoe reageert Nederland erop?

Een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties is om tegen 2030 wereldwijd de voedselverspilling met de helft te verminderen en voedselverliezen in productie en aanvoer te verminderen. Het streven is om dit te bereiken door middel van samenwerking en wereldwijde partnerschappen tussen verschillende instellingen en op uiteenlopende terreinen.

De Europese Unie introduceert de Farm2Fork-strategie om het voedselproductie- en consumptieproces duurzamer te maken. Om dit te bereiken stelt de EU bindende doelstellingen voor om voedselverspilling binnen EU-landen te verminderen. Daarnaast worden voedselverspillingspreventieve richtlijnen geïntegreerd in bestaande EU-beleidsregels met als doel om de per capita voedselverspilling tegen 2030 met 50% te verminderen.

Een blik op Nederland

In 2020 werd er in Nederland ongeveer 2,8 miljoen ton aan voedsel verspil. Daarom is het bestrijden van voedselverspilling een prioriteit voor de Nederlandse overheid. Er is bevestigd dat de inspanningen worden vergroot om tegen 2030 de voedselverspilling per capita op detailhandel- en consumentenniveau met de helft te verminderen, evenals het verminderen van voedselverliezen in productie- en toeleverings-ketens.

De stichting Samen Tegen Voedselverspilling brengt alle betrokken partijen in de voedselvoorzieningsketen, bedrijven, onderzoekers en niet-gouvernementele organisaties, bij elkaar om samen met de overheid afval te verminderen. Deze stichting heeft als missie om een katalysator te zijn voor de transitie naar een systeem waarin grondstoffen op de best mogelijke manier worden bewaard, zonder afval, terwijl leden ondernemers en consumenten inspireren, activeren en verbinden om de hoeveelheid afval te verminderen.

Naast deze initiatieven heeft de Nederlandse overheid ook andere maatregelen, zoals financiële stimulansen, ingevoerd die vooral gericht zijn op bedrijven en organisaties. Voorbeelden hiervan zijn , subsidies voor degenen die voedsel doneren aan voedselbanken of afval composteren en, het No Waste Network; een platform waar bedrijven en organisaties best practices kunnen delen voor het verminderen van voedselverspilling door middel van training en hulpmiddelen.

Gelukkig is het composteren van huishoudelijk voedselafval in veel gemeenten al onderdeel van hun afvalstelsel. Sommigen bieden inwoners zogenaamde groene gft-bakken die worden ingezameld waarna het afval wordt gecomposteerd*.

In plaats van voedselafval te verspillen, kan er voedzame, gezonde grond worden gecreëerd die kan worden gebruikt voor landbouwdoeleinden, zoals kunstmest, of als veevoer. Composteren is een hernieuwbare manier van afvalverwerking en zou altijd voorrang moeten krijgen op andere methoden, zoals storten of verbranden.


Wat wij kunnen doen...

Hoewel veel gemeenten afval inzamelen en recyclen voor compostering, hangt de oplossing voor voedselafval ook af van individuele inspanningen. Misschien is dit een goed moment om u af te vragen of u of uw bedrijf meer kan doen om voedselafval te recyclen. Het gebruiken van een afvalbak die geschikt is voor uw huishouden of bedrijf en die kan composteren, is een zeer nuttige en aanbevolen manier om het probleem aan te pakken.

Glasdon biedt oplossingen voor voedselafval op bijna elke schaal, voor iedere omgeving, intern en extern, ideaal voor het verzamelen van afval en het omzetten in compost. Onze speciaal ontworpen catering- en voedselafvalbakken zijn bedoeld voor gebruik in veel onderdelen van de voedselketen, van restaurants en supermarkten tot huishoudens en bedrijven.

nexus shuttle afvalbakken

Glasdon voedselafvalbakken

Opmerkelijke ontwerpkenmerken –

  • kleppen om geurtjes in te dammen en tegen te houden.
  • deksels met voetpedalen om hygiënisch weggooien te verbeteren.
  • grote openingen om afval te geleiden.
  • duidelijke stickers om ze gemakkelijk herkenbaar te maken.
  • duurzame materialen voor een lange levensduur.

Onze producten kunnen worden gebruikt in verschillende omgevingen, zowel voor residentiële als commerciële doeleinden. Zo is de Nexus® Stack geschikt voor bijvoorbeeld kantoren of huizen om voedselafval te scheiden van andere afvalstromen zoals voedselverpakkingen. Producten zoals de Nexus® Shuttle zijn ideaal voor voedselbereidingsgebieden, zoals keukens, terwijl de Nexus® Evolution kan worden uitgerust met een afvalscheiding om afvalstromen te scheiden in bijvoorbeeld cafetaria's, en de Nexus® City Containerbehuizing kan worden gebruikt als een grotere punten voor het verzamelen van voedselafval..

Zoals u ziet is onze uitgebreide selectie aan voedselafvalbakken perfect voor de taak; ze komen tegemoet aan de eisen die zijn gesteld door de EU en Nederlandse overheid, als een intern of extern systeem om voedselafval te verzamelen en te recyclen.


nexus shuttle en nexus city 240

Als u meer wilt weten over hoe Glasdon u kan helpen met uw afvalverwerkingsprogramma, neem dan vandaag nog contact met ons op.

Sources

*https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/vermindering-voedselverspilling
*https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy/food-loss-and-waste-prevention_nl
*https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu-food-loss-waste-prevention-hub/eu-member-state-page/show/NL#:~:text=In%20several%20policy%20documents%2C%20the,food%20production%20and%20supply%20chains
*https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden/groente-fruit-en-tuinafval-gft/

woensdag 21 juni 2023
The Green Web Foundation